70. rocznica utworzenia Chińskiej Republiki Ludowej

1 października Chińska Republika Ludowa  świętuje rocznicę  swojego powstania. 70 lat temu, w Pekinie Przewodniczący Mao Zedong, ówczesny Prezes Centralnego Rządu Ludowego (premier) proklamował na Placu Tien An Men utworzenie Chińskiej Republiki Ludowej (ChRL). Zaledwie siedem dekad wystarczyło, aby Chiny, z kraju głęboko zacofanego stały się jedną z dwóch pierwszych gospodarek świata. O Chinach mówi się wiele i różnie. Nie da się jednak zaprzeczyć, że korzystając z wiedzy i dorobku cywilizacyjnego Chin można się wiele nauczyć. Chińczycy, wierni swej tradycji stworzyli globalną wizji przyszłości znaną, jako “Jeden Pas i Jedna Droga”, opartą na koncepcji Szlaku Jedwabnego (starożytnych szlaków handlowych łączących Wschód z Zachodem).

„Chińskie Marzenie” po „Innowacyjnych Chinach”, dzieło przywódcy chińskiego – Prezydenta ChRL i Sekretarza Generalnego KC KPCh – Pana Xi Jinpinga, opublikowane także po polsku, poświęcone polityce KPCh oraz rozwojowi Chińskiej Republiki Ludowej stało się w bardzo krótkim czasie światowym bestsellerem.

XVIII Zjazd KPCh (2012 r.), działalność reformatorska, modernizacyjna i teoretyczna KPCh, aktywność krajowa i międzynarodowa jej przywódcy – Pana Xi Jinpinga, zwieńczona doniosłymi uchwałami XIX Zjazdu KPCh (2017 r.), oznaczają kontynuowanie trzeciego, przełomowego etapu w rozwoju i w modernizacji Chin Ludowych (pierwszy etap: 1949 r. – 1978 r., drugi etap: 1978 r. – 2012 r. i trzeci etap: od 2012 r. do 2050 r.).

Na wyznaczone cele strategiczne – do realizacji na trzecim etapie rozwoju państwa i narodu chińskiego – składają się:

  • stworzenie umiarkowanie zasobnego pod każdym względem społeczeństwa, – w terminie do roku 2021,
  • zbudowanie nowoczesnego i wszechstronnie rozwiniętego państwa chińskiego w terminie do 2049 r., oraz
  • zrealizowanie Marzenia Chińskiego, czyli doprowadzenia do wielkiego odrodzenia narodu i państwa oraz do spełnienia jego najważniejszych dążeń i aspiracji do życia w, pokoju, bezpieczeństwie i dobrobycie.

Na kanwie tych trzech epokowych celów, naszicowanych zostało w dziełach Xi Jinping’a kilka kluczowych kwestii, dotyczących wpływu nowej polityki i strategii chińskiej na rozwój chińskiego narodu i kraju, jak też ich oddziaływania na resztę świata. Powinien to być świat pokoju, współpracy, harmonii, sprawiedliwości, równych praw, owocnego partnerstwa i zrównoważonego rozwoju, świat wielobiegunowy i wolny od hegemonizmu, terroryzmu, separatyzmu, dyktatu i od innych zjawisk patologicznych.

Spoglądając na horoskop utworzenia ChRL i tranzytowy (bieżący) na 2019, nie ma raczej wątpliwości, w którą stronę zmierzają Chiny oraz, że będą one w stanie zrealizować swoje ambitne cele.

Więcej, 3 października podczas seminarium “Chiński feniks, wczoraj, dziś i jutro”, którego organizatorem jest IKMiSI SILK ROAD. Prowadzi dr Teresa Nowak, ekspertka Nowego Szlaku Jedwabnego i tematyki chińskiej. W swoim innowacyjnym podejściu łączy naukowe podejście z technikami interdyscyplinarnymi, takimi jak predykcje astrologiczne.

Seminarium odbędzie się w sali konferencyjnej Hotelu Iskra, w Radomiu, godz.18.00. Zgłoszenia na seminarium przyjmowane są do 2 października pod numerem tel. 518 724 467, e-mail: biuro@silkroad.org.pl. Zapraszamy