Bezpieczeństwo wodne dla pokoju i rozwoju – IX Światowe Forum Wody

Woda, najcenniejsze dobro naszej planety. Ma kluczowe znaczenie dla życia i jest tym, o co w dobie zmian klimatycznych powinniśmy się wspólnie troszczyć. Zapewnić dostęp do wody tym, którzy jej potrzebują i gospodarować jej zasobami racjonalnie, z myślą o przyszłych pokoleniach. Nad tymi, istotnymi dla świata zagadnieniami związanymi z wodą, dyskutowano w dniach 21-26 marca w Dakarze, podczas IX  Światowego Forum Wody, zorganizowanego przez Światową Radę Wodną (WWC) i rząd Senegalu.

Światowe Forum Wody jest największym na świecie wydarzeniem związanym z wodą, organizowanym co trzy lata w celu zgromadzenia kluczowych aktorów politycznych, liderów biznesu, organizacji pozarządowych, darczyńców i organizacji międzynarodowych w celu promowania dialogu i ułatwienia dostępu do wody i urządzeń sanitarnych. Forum zapewnia wyjątkową platformę dla społeczności wodnej i kluczowych decydentów do współpracy i osiągania długofalowych postępów w globalnych wyzwaniach związanych z wodą. WWC, w szczególności poprzez organizację Światowych Forów Wodnych, mocno przyczyniła się do umieszczenia wody jako globalnego priorytetu politycznego.

Tegoroczne Forum – pod hasłem Bezpieczeństwo wodne dla pokoju i rozwoju było pierwszym tego typu spotkaniem w Afryce Subsaharyjskiej. Najtrudniejsza sytuacja związana z niedoborem wody dotyka właśnie Afryki, stąd tak istotne jest zwrócenie uwagi na niewykorzystany potencjał zasobów tego regionu świata. Forum koncentrowało się na czterech priorytetach:

  1. bezpieczeństwo wodne i warunki sanitarne;
  2. współpraca;
  3. woda dla rozwoju wsi;
  4. środki i narzędzia realizacji reform w gospodarce wodno-sanitarnej.

Afryka dysponuje szeregiem niewykorzystanych zasobów, które mogą pomóc w zmniejszeniu stresu wodnego i  odpowiedzieć na przyszłe potrzeby regionu. Dobrze zarządzane zasoby wodne, zarówno powierzchniowe, jak i podziemne, mogą pomóc odpowiedzieć na obecne i przyszłe potrzeby tego kontynentu. Zajęcie się kryzysem wodnym w tym regionie staje się z dnia na dzień coraz pilniejsze, ponieważ skutki zmiany klimatu, wyrażające się w dużej mierze w obiegu wody, wpływają na miliony istnień ludzkich. Susze i powodzie w Afryce stają się coraz bardziej intensywne, a miasta i gospodarstwa rolne zmagają się z niedoborem wody.

Opracowano na podstawie: World Bank Group Water Global Practice