Publikacje

Tajwan w chińskiej koncepcji Nowego Szlaku Jedwabnego

Niezwykle interesująca jest dziś obserwacja zjawisk zachodzących w interakcjach gospodarczych i politycznych krajów Jedwabnego Szlaku, gdzie przenikają się zjawiska historyczne i sprawdzone wzorce – z nowymi elementami (Hübner 2014). czytaj dalej...

Współpraca gospodarcza Polski i Tajwanu

Po Ameryce Północnej dla Polski najważniejszym regionem jest Daleki Wschód. Choć, Polska boryka się z wielkim deficytem handlowym z krajami Dalekiego Wschodu to jednak ten kierunek pozostaje głównym kierunkiem dla pozaeuropejskiego eksportu polskiego. czytaj dalej...