Projekty

Komunikacja międzykulturowa to działania, których wspólnym celem jest popularyzacja wiedzy o kulturach i społeczeństwach świata, a także zapoznanie z polską tradycją. Chcemy organizować spotkania z ciekawymi ludźmi, warsztaty i kursy oraz wystawy fotografii. Pokazać tradycję i współczesność w różnych zakątkach świata. Chcemy realizować projekty poświęcone poszczególnym kontynentom i regionom, grupom etnicznym, uchodźcom i imigrantom mieszkającym w Polsce oraz polskiej kulturze ludowej i tradycyjnej. Szczególną uwagę poświęcamy tematyce związanej z Jedwabnym Szlakiem, starożytnej drodze łączącej Chiny ze światem zachodnim. Znalazło to odzwierciedlenie w nazwie naszej Fundacji SILK ROAD. Model Jedwabnego Szlaku nie tylko inspiruje pokolenia, ale także skłania do głębszej refleksji nad współczesnymi problemami i wyzwaniami, przed którymi staje nasza cywilizacja, gdyż historia i postęp dzieją się tu wyjątkowo – nie na gruncie wojen czy podbojów, ale na gruncie interakcji gospodarczej i kulturowej.

Polyslavonica – Badania nad kulturą Słowian

Polyslavonica to projekt popularyzacji i ochrony wiedzy o kulturach i językach słowiańskich w Europie. Słowo polyslavonica (często skracane do polyslav) powstało z połączenia greckiego przedrostka πολύ [poly] oznaczającego „wiele” lub „kilka” i łacińskiego slavonica – „słowiański”, stąd często tłumaczy się je dosłownie jako „wielosłowiańskość”. czytaj dalej...