DIALOG MIĘDZYKULTUROWY SIĘ ROZWIJA. II Rosyjsko-Polskie Forum Młodzieży

W dniach 6-10 grudnia 2015 r. w Moskwie odbyło się II Rosyjsko-Polskie Forum Młodzieży, w którym uczestniczył dyrektor IKMiSI SILK ROAD dr Jacek Nowak.

W Forum wzięło udział 20 uczestników z Polski i 20 uczestników z Rosji, a także przedstawiciele organizacji młodzieżowych, zainteresowani wspólnym udziałem w projekcie międzynarodowym i mającymi pomysły na współpracę. Forum odbywało się w różnych miejscach Moskwy, m.in.: Izbie Społecznej Federacji Rosyjskiej, Parlamencie Dumy Moskwy, Ministerstwie Edukacji i Nauki Federacji Rosyjskiej.

Wśród poruszanych na Forum tematów były m.in.: Przedsiębiorcza młodzież i zatrudnienie młodzieży; Studenci w Rosji i w Polsce, możliwości współpracy; Programy współpracy kulturalnej i humanitarnej.

Podczas spotkania zaprezentowane zostały również możliwości wsparcia finansowego, administracyjnego i informacyjnego przez: Fundację „Centrum Rosyjsko-Polskiego dialogu i porozumienia”, Rozmołodioż, Rossotrudnichestvo, Fundację Gorczakowa, Fundację „Rosyjski Świat”, Krajową Radę Organizacji młodzieżowych i dziecięcych Federacji Rosyjskiej.

Uczestnicy Forum złożyli kwiaty przy Grobie Nieznanego Żołnierza przy Centralnym Muzeum Wielkiej Wojny Ojczyźnianej 1941-1945 r.

Forum zakończyło się prezentacją rezolucji końcowej oraz propozycją wymiany młodzieży na 2016 r.