Dr, inż. Teresa Nowak w Bazie Kandydatów na członków rad nadzorczych MSP

W dniu 14 marca 2016 r. nasza Prezes Zarządu Dr, inż. Teresa Nowak została wpisana w Bazie Kandydatów na członków rad nadzorczych prowadzonej przez Ministerstwo Skarbu Państwa RP. Serdecznie gratulujemy!