Dr Jacek Nowak uczestnikiem I Kongresu Inicjatyw Pozarządowych

W dniu 12 listopada 2017 r. odbędzie się I Kongres Inicjatyw Pozarządowych w którym uczestniczyć będzie dyrektor wykonawczy naszej fundacji dr Jacek Nowak. Tym samym Instytut Komunikacji Międzykulturowej i Studiów Interdyscyplinarnych SILK ROAD dołączy do Konfederacji Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej.

Udział w Kongresie potwierdzili m.in wiceprezes Rady Ministrów Profesor Piotr Gliński, Łukasz Domagała przedstawiciel Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, Piotr Trudnowski – członek Zarządu Klubu Jagiellońskiego, Małgorzata Owczarska – Prezes Konfederacji Kobiet RP oraz wielu innych przedstawicieli trzeciego sektora, biznesu, nauki i polityki.

Od lat dostrzegamy nieustanny rozwój sektora społecznego w Polsce. W dalszym ciągle jednak nasze środowisko dostrzega wiele barier i problemów związanych z prowadzeniem tego typu organizacji. Zauważalna jest pewna dysproporcję w przydzielaniu środków na naszą działalność, poszkodowane są w niej zwłaszcza małe lokalne organizacje. Dodatkowo brakuje systemowych rozwiązań, które pomogłyby lepiej funkcjonować III sektorowi. Kilka pomysłów chcemy zaprezentować na Kongresie. Jesteśmy u progu powstania nowej instytucji – Narodowego Instytutu Wolności i jest to dobry moment by pewne sprawy zostały zauważone w dyskursie publicznym – powiedział Przemysław Jaśkiewicz, prezes Konfederacji Inicjatyw Pozarządowych Rzeczpospolitej.

Organizatorem Kongresu jest Konfederacja Inicjatyw Pozarządowych Rzeczpospolitej, która zrzesza organizacje pozarządowe o profilu patriotycznym, wolnościowym i pro-obywatelskim.

Źródło: Sieci – największy konserwatywny tygodnik opinii w Polsce