Dr Jacek Nowak uczestnikiem Karpackich Dni Dobrosąsiedztwa – spotkania na granicy

W dniach 14 i 15 września 2018 r. odbyły się Karpackie Dni Dobrosąsiedztwa – spotkania na granicy w których uczestniczył dyrektor wykonawczy naszej fundacji dr Jacek Nowak.

„Karpackie Dni Dobrosąsiedztwa – spotkania na granicy” to międzynarodowe wydarzenie, które odbyło się 14 i 15 września br. po stronie polskiej w Lutowiskach i po stronie ukraińskiej w miejscowości Łubnia.

Gośćmi wydarzenia byli m. in. podsekretarz stanu ds. bezpieczeństwa, polityki wschodniej i polityki amerykańskiej Ministerstwa Spraw Zagranicznych Bartosz Cichocki oraz podsekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju Adam Hamryszczak, wojewoda podkarpacki Ewa Leniart, Jan Piekło – ambasador RP na Ukrainie, Jan Wolski – konsul generalny RP we Lwowie, Wasyl Pavlyuk – konsul generalny Ukrainy w Lublinie i Katarzyna Sołek wicekonsul RP we Lwowie, przedstawiciel parlamentu ukraińskiego Mykoła Kniażycki, Jerzy Cypryś – przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego i Petro Gricyk – zastępca przewodniczącego Zakarpackiej Rady Obwodowej, przedstawiciele służb mundurowych z Polski i Ukrainy, dyrektorzy instytucji wojewódzkich, a także samorządowcy. Samorząd Województwa Podkarpackiego reprezentowali marszałek Władysław Ortyl i członek Zarządu Województwa Piotr Pilch. Delegacji z obwodu zakarpackiego przewodniczy Giennadij Moskal – przewodniczący Zakarpackiej Obwodowej Administracji Państwowej.