Eurazjatyckie miasta: nowe realia na Jedwabnym Szlaku

Pod koniec roku Bank Światowy opublikował raport pod tytułem Euroazjatyckie miasta: nowe realia na Jedwabnym Szlaku. Miasta Eurazji, unikatowe w światowym krajobrazie przestrzennym, były częścią największego na świecie doświadczenia w rozwoju miast.

Wyzwania przed którymi obecnie stoimy z powodu ich historii stanowią cenną lekcje dla urbanistów i decydentów politycznych na całym świecie, z miejsc, które są nadal w urbanizacji do już zurbanizowanych. Ponad trzy czwarte środowiska architektonicznego w miastach Eurazji powstało po 1945 roku na deskach kreślarskich.

Publikacja ta dąży do analizy kluczowych wyzwań tworzonych przez centralne planowanie, zarys, jak te wyzwania były skierowane w latach transformacji, i określić pewne kroki jakie Eurazjatyckie miasta powinny podjąć, aby wytyczyć ścieżkę zrównoważonego rozwoju dla siebie. Książka przedstawia również, w jaki sposób niektóre z najbardziej postępowych miast w regionie zdołały rozwiązywać te problemy.

Publikacja dostępna na stronie Banku Światowego
Eurasian cities: new realities along the silk road (English)