EUSEW 2020: Czysta energia dla zielonego ożywienia gospodarki

Trwa Europejski Tydzień Zrównoważonej Energii (EUSEW 2020), który jest największym europejskim forum debaty, dotyczącym przyszłości efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii.

Jest on doskonałą okazją, aby dowiedzieć się więcej o nowych inicjatywach dotyczących sektora energii oraz inwestycjach w technologie ekologiczne. Tegoroczna, już 15. edycja EUSEW odbywa się w dniach od 22 do 26 czerwca i jest w 100 proc. online.
 
W  centrum wydarzenia znajduje się Europejski Zielony Ład oraz odbudowa gospodarki po pandemii koronawirusa. EUSEW 2020 oprócz nowej formy otrzymał także nowe hasło przewodnie: „Beyond the crisis: clean energy for green recovery and growth”. Co w polskim tłumaczeniu oznacza: „Ponad kryzysem: czysta energia dla zielonego ożywienia i wzrostu.”
 
EUSEW to inicjatywa Komisji Europejskiej, której pierwsza edycja odbyła się w 2006 roku. Dziś działania w tym zakresie koordynowane są przez Agencję Wykonawczą ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw w ścisłej współpracy z Dyrekcją Generalną Komisji Europejskiej ds. Energii. EUSE prezentuje działania poświęcone wydajności energetycznej i rozwiązaniom energii odnawialnej. Jest przeznaczony do rozpowszechniania najlepszych praktyk, inspirowania nowych pomysłów i budowania sojuszy, aby pomóc osiągnąć cele energetyczne i klimatyczne UE.