Forum Biznesowe poświęcone współpracy Polski z państwami Azji Środkowej i Kaukazu, 27 czerwca 2013 r.

Ministerstwo Gospodarki, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. oraz Polska Sekcja Komitetu Doradczego ds. Biznesu i Przemysłu (BIAC) zapraszają na Forum Biznesowe.

Poświęcone współpracy pomiędzy Polską a państwami Azji Środkowej, Europy Wschodniej oraz Kaukazu, organizowane przy okazji Konferencji Ministerialnej Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) Programu „Konkurencyjność Eurazja”. Odbędzie się ono 27 czerwca 2013 r. w Warszawie. Osoby zainteresowane proszone są o rejestrację udziału w terminie do dnia  25 czerwca 2013 r.

Informacja nt. Programu Euroazja

Program Forum Biznesowego dn. 27 czerwca 2013 r.