Globalna inicjatywa strategiczna Chin

Obecnie istnieje tylko jedna globalna inicjatywa strategiczna, która może stanowić rozwiązanie dla różnego rodzaju kryzysów finansowych i gospodarczych. Jest to oferta chińskiego rządu w dziedzinie współpracy w budowie Nowego Szlaku Jedwabnego, na podstawie strategii “win-win”.

Chiny od dawna podejmują wysiłki na rzecz zwiększenia swojego głosu w rozwoju gospodarki globalnej oraz zarządzania finansami, zmierzające do przekształcenia obecnego porządku świata finansowego. Jednym z wyrazów tej polityki jest utworzenie Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych (ang. Asian Infrastructure Investment Bank, AIIB) międzynarodowej instytucji finansowej, skupiającej się na wspieraniu budowy infrastruktury związanej z Nowym Szlakiem Jedwabnym.

Oficjalnie AIIB powstał w Pekinie w październiku 2014 roku i postrzegany jest przez niektórych, jako chińska alternatywa dla Międzynarodowego Funduszu Walutowego czy Banku Światowego, które kojarzone są z dominacją krajów rozwiniętych, takich jak Stany Zjednoczone. Bank ma 57 członków założycieli. Wśród nich, oprócz krajów Azji są m.in. Niemcy, Francja, Wielka Brytania i Polska. Bank rozpoczyna działalność z zarejestrowanym kapitałem w wysokości 100 mld USD, z czego połowę wnoszą Chiny.

Prezydent Chin Xi Jinping, który zainicjował projekt dokonał także ceremonii otwarcia AIIB. Przemawiając do delegatów 16 stycznia, prezydent Xi Jinping podkreślił ogólne znaczenie powstania banku, jako nowego modelu zarządzania gospodarczego: “Powstanie i otwarcie AIIB oznacza również wiele reform światowego systemu zarządzania gospodarczego. Jest to zgodne z rozwijającym się trendem zmian globalnego krajobrazu gospodarczego i pomoże dokonać przeobrażeń globalnego systemu zarządzania gospodarczego bardziej sprawiedliwe, słusznie i skutecznie.”

Inwestycje banku będą koncentrować się głównie na rozwoju infrastruktury i sektorów produkcyjnych w Azji, w tym energii, transporcie i telekomunikacji, infrastrukturze obszarów wiejskich i rozwoju rolnictwa, zaopatrzeniu w wodę i urządzeniach sanitarnych, ochronie środowiska, rozwoju obszarów miejskich oraz logistyce. Prezes banku będzie pełnił swoją funkcję przez pięć lat i może zostać wybrany na kolejny okres. Jin Liqun, wybrany na pierwszego prezydenta AIIB, podkreślił na konferencji prasowej 17 stycznia “Infrastruktura jest kluczem do szeroko pojętego rozwoju gospodarczego i redukcji ubóstwa.”

Ustanowienie AIIB pokrywa się z chińskim planem zwiększenia wymiany handlowej i pogłębienia stosunków gospodarczych z resztą Eurazji, a także Afryką, po części poprzez rozwój infrastruktury wokół Chin zgodnie z koncepcją “Jeden Pas i Jeden Szlak”.