IKMiSI SILK ROAD w Bazie Nauki Polskiej (OPI)

Instytut Komunikacji Międzykulturowej i Studiów Interdyscyplinarnych SILK ROAD ma status niepublicznej fundacji naukowej i wpisany jest w Bazie Nauki Polskiej (OPI) Państwowego Instytutu Badawczego pod numerem 222805.