IKMiSI SILK ROAD w Międzynarodowym Ruchu Europejskim

Miło nam poinformować, że w dniu 24 września 2013 r. Fundacja Instytut Komunikacji Międzykulturowej i Studiów Interdyscyplinarnych SILK ROAD została członkiem Forum Ruchu Europejskiego (FRE).

Międzynarodowy Ruchu Europejski (European Movement International – EMI) skupia międzynarodowe organizacje pozarządowe i rady krajowe. Powołana w 1989 r. Polska Rada Ruchu Europejskiego była członkiem EMI i działała aż do przystąpienia Polski do UE. W 2012 roku nastąpiło odrodzenie się Ruchu Europejskiego w Polsce pod nazwą Forum Ruchu Europejskiego (FRE).

Misją EMI jest pogłębienie i wzmocnienie integracji Europy w sposób harmonijny, oparty o zasady pokoju, demokracji, wolności i solidarności. Ruch przyczynił się m.in. do powołania Rady Europy, Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, powstania Kolegium Europejskiego w Brugii oraz Europejskiego Centrum Kultury w Genewie, przyjęcia Traktatu z Maastricht, wprowadzenia bezpośrednich wyborów do Parlamentu Europejskiego i do poszerzenia Unii. Obecnie EMI wspiera obronę Strefy Schengen, popiera większą integrację fiskalną i polityczną, dąży do wprowadzenia ponadnarodowych list w wyborach do Parlamentu Europejskiego, sprzyja rozszerzeniu Unii.