Inicjatywa powołania Polsko-Izraelskiej Interdyscyplinarnej Platformy Współpracy Organizacji Pozarządowych

Inicjatywa powołania Polsko-Izraelskiej Interdyscyplinarnej Platformy Współpracy Organizacji Pozarządowych, w ramach, której powstałoby Polsko-Izraelskie Forum Dialogu i Współpracy Organizacji Pozarządowych (PIFDiWOP).

Dr inż. Jacek Nowak z Instytutu Komunikacji Międzykulturowej i Studiów Interdyscyplinarnych SILK ROAD, apeluje o powołanie wspólnej Polsko-Izraelskiej platformy współpracy organizacji pozarządowych, która służyłaby, jako miejsce dla dialogu i współpracy dla organizacji pozarządowych z Polski i Izraela.

W założeniu interdyscyplinarna platforma współpracy organizacji pozarządowych byłaby platformą służącą koordynacji działań i przedsięwzięć. Chodzi o uzyskanie efektu synergii, by poprzez wzajemną współpracę doprowadzić do maksymalnego skrócenia czasu potrzebnego na osiągnięcie celu: rozwiązania problemów, przed którymi stoimy. Poniżej list Doktora Nowaka:

 

Dr inż. Jacek Nowak                                                                                                          5 lutego 2018 r.

Instytut Komunikacji Międzykulturowej

i Studiów Interdyscyplinarnych SILK ROAD

 

Dotyczy: Inicjatywy powołania Polsko-Izraelskiej Interdyscyplinarnej Platformy Współpracy Organizacji Pozarządowych.

 

Wprowadzenie

Nasze kraje jak pokazuje historia są sobie bliskie. Polska była domem dla milionów Żydów, którzy właśnie tutaj znajdowali swój drugi dom. Nic nie powinno tego zmienić. Czasem dzieje się jednak inaczej. Może wynikać to z stąd, że coraz mniej wiemy o sobie nawzajem, a nasze działania nie są skoordynowane. Nie aktywizujemy wystarczająco mocno środowisk pozarządowych z obu krajów. Przyczynia się to do pozostawienia wielu istotnych sfer dla wzajemnego zrozumienia, bez możliwości ich wykorzystania.

W założeniu, interdyscyplinarna platforma współpracy organizacji pozarządowych pomiędzy naszymi krajami stanowiłaby miejsce dla dialogu i współpracy. Chodzi o uzyskanie efektu synergii, aby poprzez wzajemną współpracę doprowadzić do maksymalnego skrócenia czasu potrzebnego na osiągnięcie celu: rozwiązania problemów, przed którymi stoimy.

Przykładowe zadania objęłyby między innymi powstanie Polsko-Izraelskiego Forum Dialogu i Współpracy Organizacji Pozarządowych (PIFDiWOP). PIFDiWOP przyczyni się do lepszego poznania i zrozumienia pomiędzy oboma społeczeństwami, rozwiania mitów, uprzedzeń i stereotypów, których źródłem często jest niedosyt wzajemnej informacji o współczesnej Polsce i Izraelu, trudne doświadczenia historyczne zarówno w Polsce jak i w Izraelu, przedstawiające nierzadko Polskę w negatywnym świetle. Postępy dialogu i współpracy wymagają na każdym etapie dialogu i porozumienia polsko-izraelskiego „społecznej akceptacji”. Jej warunkiem jest rzetelna i przejrzysta informacja.

Finansowanie:

Funkcjonowanie Polsko-Izraelskiej Interdyscyplinarnej Platformy Współpracy Organizacji Pozarządowych wymaga jednocześnie finansowania na odpowiednim poziomie. W przypadku przedstawionej tematyki, platforma w całości winna być finansowana z środków rządowych do tego celu przeznaczonych, przez oba kraje. Mieć swój budżet i priorytety działania. Platforma, z pewnością powinna mieć charakter wieloletni.

Jestem przekonany, że powstanie platformy i jej faktyczny wpływ na dialog wywoła pozytywny rezonans, zarówno u decydentów, jak i w otoczeniu medialno-społecznym. Przyczyni się do umocnienia pozytywnych relacji między naszymi krajami.

Chciałbym, aby działania były realizowane pod auspicjami premierów Polski i Izraela.

Niniejszy list jest zaproszeniem do podjęcia zintegrowanych działań w tej tematyce.

Będę wielce zobowiązany za przesłanie niniejszego materiału do wszystkich potencjalnie zainteresowanych inicjatywą.

Kontakt:  jacek.nowak@silkroad.org.pl

 

Z poważaniem

Jacek Nowak