Kontakt

Adres korespondencyjny:

Instytut Komunikacji Międzykulturowej i Studiów Interdyscyplinarnych SILK ROAD

Skrytka pocztowa 82
Urząd Pocztowy 1
26-600 Radom

E-mail office(a)silkroad.org.pl

Dokładne dane kont bankowych:

Przelew złotówkowy:
mBank SA
Nr konta 69 1140 2004 0000 3102 7665 7719 (PLN),

Przelew dewizowy lub spoza Polski:
Nr konta PL40 1140 2004 0000 3612 0526 0239 (EUR),
BIC/SWIFT BREXPLPWMBK
mBank SA, ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa, Polska

Account Holding: Branch Retail Banking
Account Type: Check
Sort Code: 11402017


NIP: 796-296-20-36;
REGON: 146568842;
Baza Nauki Polskiej (OPI) 222805;
Participant Identification Code (PIC): 921781301;

Sprawy prawne: adw. Dominik Pawłowski
Numer legitymacji adwokackiej WAW/Adw/6524
E-mail dominik.pawlowski(a)adwokatura.pl

KRS 0000452969 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego;