Kontakt

Adres korespondencyjny:

Instytut Komunikacji Międzykulturowej i Studiów Interdyscyplinarnych SILK ROAD

Skrytka pocztowa 82
Urząd Pocztowy 1
26-600 Radom

E-mail office(a)silkroad.org.pl
Biuro fundacji +48 (22) 208 4888

NIP: 796-296-20-36;
KRS 0000452969 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego;
Baza Nauki Polskiej (OPI) 222805;