Medytacje dla Pokoju i Uzdrowienia Ziemi

Obecna sytuacja geopolityczna wskazuje, że na Wschodzie Europy rozpoczęła się Trzecia Wojna Światowa. Co teraz? Jakie remedium? O ile takie istnieje … Niełatwe pytanie i jeszcze trudniejsza odpowiedź. Wydaje się, że nie wystarczą tu już czysto rozumowe rozważania i intelektualne spekulacje. Balansujemy przecież już na krawędzi.

YouTube player

 

Zdaniem dr Teresy Nowak  w dobie wszechobecnych kryzysów należy sięgnąć do korzeni wspólnych wartości, przemedytować je i z jasnym, wyciszonym umysłem na nowo rozważyć. Jak najszybciej podjąć działania, które pomogą w przeorientowaniu świadomości na wartości wspólne dla całej ludzkości. Tak indywidualnie, jak i globalnie. Nasza intuicyjna mądrość może okazać się w tym pomocna.

Panaceum – medytacja. Nie rozwiąże co prawda za nas problemów, ale wskaże drogę. Powinniśmy poznać jej elementarne zasady, aby móc ją robić dobrze, także w wymiarze globalnym. Objąć logistycznie i wyszkolić kadrę liderów i trenerów medytacji. Możemy medytować w domach, szkołach, szpitalach, parlamentach, parkach, czy ośrodkach kultury.

Pamiętajmy, medytacja nawet ta krótka, może być aktem służby światu i każdy może w ten sposób wnieść swój wkład dla Pokoju i Uzdrowienia Ziemi.