Nabór na ekspertów IKMiSI SILK ROAD

Informujemy, że zgodnie z uchwałą Zarządu Instytutu Komunikacji Międzykulturowej i Studiów Interdyscyplinarnych SILK ROAD z dnia 07 kwietnia 2016 roku, z dniem 20 kwietnia 2016 ogłoszony zostaje nabór na EKSPERTÓW IKMiSI SILK ROAD. Zgodnie z przyjętym przez Zarząd Regulaminem Powoływania Ekspertów eksperci każdorazowo powoływani są na okres jednego roku. Kryteria powoływania ekspertów wraz z wnioskiem możecie Państwo otrzymać drogą e-mailową pisząc na adres Instytutu office(a)silkroad.org.pl. z dopiskiem JAK ZOSTAĆ EKSPERTEM? Ewentualne uwagi i pytania również prosimy nadsyłać na wskazany adres mailowy.

IKMiSI SILK ROAD zastrzega sobie prawo do odmowy wpisu na listę bez podania przyczyny. Na listę EKSPERTÓW zostaną wpisani tylko wybrani kandydaci. Wszyscy kandydaci, którzy złożyli wniosek o wpis na listę ekspertów zostaną powiadomieni o wynikach postępowania.

Komplet dokumentów należy przesłać listownie najpóźniej do 30 maja 2016 roku na adres:
IKMiSI SILK ROAD, 26-600 Radom, ul. Kościuszki 4/1.