Naczelny Rabin Polski Michael Schudrich dołączył do Rady Strategicznej IKMiSI

fot. Andrzej Chomczyk – Sztuka Kadru

Miło nam poinformować, że w ostatnim czasie do Rady Strategicznej IKMiSI dołączył Naczelny Rabin Polski Michael Schudrich, znany i wysoko ceniony za swą aktywną i długoletnią działalność na rzecz odbudowy życia żydowskiego w Polsce i dialogu międzykulturowego. Michael Szudrich, objął w przeszłości swoim Honorowym Patronatem Konferencję pt. “Nowy Jedwabny Szlak – Między tradycją w współczesnością”. Jednym z istotniejszych zagadnień tej konferencji, była obecność i wkład społeczności żydowskiej w rozwój i tradycję Szlaku Jedwabnego, starożytnego szlaku handlowego, łączącego Wschód z cywilizacją Zachodnią.