Nowy Szlak Jedwabny – wyzwania i możliwości dla Polski w warunkach kultury globalnej

II INTERDYSCYPLINARNA KONFERENCJA: Nowy Szlak Jedwabny – wyzwania i możliwości dla Polski w warunkach kultury globalnej

29 kwiecień 2015 r., Radom
Serdecznie zapraszamy do udziału w II Interdyscyplinarnej Konferencji Nowy Szlak Jedwabny – wyzwania i możliwości dla Polski w warunkach kultury globalnej.

Konferencja będzie miała charakter interdyscyplinarny, jednak skupi się przede wszystkim na osiągnięciach nauk ekonomicznych, komunikacji i dialogu międzykulturowym. W związku z tym, mile widziany będzie każdy referat związany z jednym z poniższych tematów z dwóch paneli tematycznych:

I.Historia i tradycja Szlaku Jedwabnego:
– Korzenie kulturowe Szlaku Jedwabnego;
– Tradycje i kultura krajów na Szlaku Jedwabnym;
– Historyczny zarys obecności społeczności Żydowskiej w Azji, tradycji i kulturze Szlaku Jedwabnego;
– Szlak Bursztynowy.

II.Współczesne oblicza Nowego Szlaku Jedwabnego:
– Porównanie potencjału geopolitycznego państw Azji Centralnej;
– Współpraca gospodarcza krajów leżących na Nowym Szlaku Jedwabnym;
– Eurazjatycki most lądowy. Korytarz Polski;
– Ugrupowania regionalne w azjatyckiej polityce bezpieczeństwa. (SOW);
– Rola i znaczenie sektora pozarządowego na rzecz komunikacji i pogłębiania dialogu międzykulturowego w kontekście Nowego Szlaku Jedwabnego.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany, usunięcia lub dodania nowych tematów w zależności od charakteru napływających zgłoszeń.

Zgłoszenia: silkroad(a)silkroad.org.pl