O nas

Instytut Komunikacji Międzykulturowej i Studiów Interdyscyplinarnych SILK ROAD to polski think tank zarejestrowany w 2013 roku. Instytut jest niezależnym, apolitycznym i nie działającym dla zysku Ośrodkiem.

Działania IKMiSI SILK ROAD związane m.in. z komunikacją i dialogiem międzykulturowym, wymianą towarową i kulturową pomiędzy różnymi krajami oraz społecznościami oparte są na koncepcji starożytnego Szlaku Jedwabnego. Sama nazwa SILK ROAD stworzona została w końcu XIX wieku przez znanego archeologa barona F. Richthoffen’a i jest symbolem ludzkiego dążenia do odkrywania nowych horyzontów, możliwości czy pokonywania barier ludzkiej wytrzymałości. Jest symbolem niezwykłej odwagi podróżników, którzy jeszcze w odległej przeszłości stworzyli “międzykontynentalny most” łączący Azję z Europą. Na początku XXI wieku idea ta nabrała szerszego, globalnego charakteru.

Jak pisze Xi Jinping “Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość są powiązane pomiędzy sobą. Historii dotyczy przeszłości, zaś teraźniejszość będzie historią przyszłości…”*.

Zakładając Fundację chcieliśmy powołać do życia ośrodek, który kontynuowałby ideę SILK ROAD, miałby realny wpływ na życie publiczne w Polsce oraz uczestniczyłby w międzynarodowych programach na rzecz rozwijania współpracy międzykulturowej, naukowej, oświatowej i gospodarczej pomiędzy obywatelami, organizacjami, instytucjami i firmami polskimi z ich zagranicznymi odpowiednikami.

W skład naszego zespołu (sukcesywnie powiększanego) wchodzą naukowcy, specjaliści, posiadający praktyczną wiedzą wyniesioną z wieloletnich doświadczeń pracy na rynkach dalekowschodnich, pobytu w Azji, Afryce, Ameryce Południowej, znajomości miejscowych realiów, języków czy kultury. Oprócz działalności eksperckiej i popularyzatorskiej, oferujemy pomoc polskim firmom, instytucjom i przedsiębiorcom, którzy planują rozpoczęcie swojej działalności w Azji, Ameryce Południowej lub natrafiają tam na trudności.

Jednym z ważniejszych naszych projektów jest wybudowanie Ośrodka Dialogu Międzykulturowego SILK ROAD w centrum Polski, niedaleko miasta Radomia (mniej więcej w połowie drogi między Krakowem  a Warszawą).

Jeśli uważacie Państwo, że to, co robimy jest potrzebne, prosimy o wsparcie naszych działań. Będziemy wdzięczni za dołączenie do naszych darczyńców czy też regularnych darczyńców poprzez wpłaty na konto Instytutu Komunikacji Międzykulturowej i Studiów Interdyscyplinarnych SILK ROAD. Liczy się każda wpłata, możemy obiecać, iż żadna wpłata nie zostanie zmarnowana na pozorowane działania.

Zapraszamy do współpracy i wsparcia naszych działań wszystkie instytucje państwowe i prywatne, a także naukowców, ekspertów, dziennikarzy, przedsiębiorców, studentów i wszystkich tych, którzy chcieliby się swoją wiedzą podzielić z innymi, przyczyniając się do lepszego zrozumienia odległych regionów świata takich jak Bliski i Daleki Wschód, Afryka czy Ameryka Południowa, przygotowując Polskę do wyzwań, jakie niesie XXI wiek. Zbudujmy razem “międzykulturowy most SILK ROAD!”.

* Xi Jinping “Innowacyjne Chiny”, Wyd. Kto jest Kim, Warszawa 2015.