O nas

Instytut Komunikacji Międzykulturowej i Studiów Interdyscyplinarnych SILK ROAD to polski think tank zarejestrowany w 2013 roku. Instytut jest niezależnym, apolitycznym i nie działającym dla zysku Ośrodkiem.

Działania IKMiSI SILK ROAD związane m.in. z komunikacją i dialogiem międzykulturowym, wymianą towarową i kulturową pomiędzy różnymi krajami oraz społecznościami oparte są na koncepcji starożytnego Szlaku Jedwabnego. Sama nazwa SILK ROAD stworzona została w końcu XIX wieku przez znanego archeologa barona F. Richthoffen’a i jest symbolem ludzkiego dążenia do odkrywania nowych horyzontów, możliwości czy pokonywania barier ludzkiej wytrzymałości. Jest symbolem niezwykłej odwagi podróżników, którzy jeszcze w odległej przeszłości stworzyli “międzykontynentalny most” łączący Azję z Europą. Na początku XXI wieku idea ta nabrała szerszego, globalnego charakteru.

Jak pisze Xi Jinping “Wciągu całych tysiącleci, narody różnych krajów, usytuowanych wzdłuż starożytnego Jedwabnego Szlaku, zapisały cały rozdział przyjaźni, która dotrwała dalej, aż do naszych czasów. Ponad 2 tysiące lat wymiany wykazują, że w oparciu o jedność, wzajemne zaufanie, równość, komplementarność, uczenie się nawzajem od siebie oraz wzajemnie korzystną współpracę, kraje w których występują rozmaite rasy, wierzenia oraz doświadczenia kulturalne, są całkowicie zdolne do tego, aby współżyć w pokoju i rozwoju. Stanowi to cenną inspirację, jaką powinniśmy wyciągnąć ze starożytnego Jedwabnego Szlaku.”*.

Zakładając Fundację chcieliśmy powołać do życia ośrodek, który kontynuowałby ideę SILK ROAD, miałby realny wpływ na życie publiczne w Polsce oraz uczestniczyłby w międzynarodowych programach na rzecz rozwijania współpracy międzykulturowej, naukowej, oświatowej i gospodarczej pomiędzy obywatelami, organizacjami, instytucjami i firmami polskimi z ich zagranicznymi odpowiednikami.

W skład naszego zespołu (sukcesywnie powiększanego) wchodzą naukowcy, specjaliści, posiadający praktyczną wiedzą wyniesioną z wieloletnich doświadczeń pracy na rynkach dalekowschodnich, pobytu w Azji, Afryce, Ameryce Południowej, znajomości miejscowych realiów, języków czy kultury. Oprócz działalności eksperckiej i popularyzatorskiej, oferujemy pomoc polskim firmom, instytucjom i przedsiębiorcom, którzy planują rozpoczęcie swojej działalności w Azji, Ameryce Południowej lub natrafiają tam na trudności.

Jednym z ważniejszych naszych projektów jest wybudowanie Ośrodka Dialogu Międzykulturowego SILK ROAD w centrum Polski, niedaleko miasta Radomia (mniej więcej w połowie drogi między Krakowem  a Warszawą).

Jeśli uważacie Państwo, że to, co robimy jest potrzebne, prosimy o wsparcie naszych działań. Będziemy wdzięczni za dołączenie do naszych darczyńców czy też regularnych darczyńców poprzez wpłaty na konto Instytutu Komunikacji Międzykulturowej i Studiów Interdyscyplinarnych SILK ROAD. Liczy się każda wpłata, możemy obiecać, iż żadna wpłata nie zostanie zmarnowana na pozorowane działania.

Zapraszamy do współpracy i wsparcia naszych działań wszystkie instytucje państwowe i prywatne, a także naukowców, ekspertów, dziennikarzy, przedsiębiorców, studentów i wszystkich tych, którzy chcieliby się swoją wiedzą podzielić z innymi, przyczyniając się do lepszego zrozumienia odległych regionów świata takich jak Bliski i Daleki Wschód, Afryka czy Ameryka Południowa, przygotowując Polskę do wyzwań, jakie niesie XXI wiek. Zbudujmy razem “międzykulturowy most SILK ROAD!”.

* Xi Jinping “Innowacyjne Chiny”, Wyd. Kto jest Kim, Warszawa 2015.