Platforma Współpracy i Dialogu „SILK ROAD NGO”

Zapraszamy organizacje pozarządowe do uczestnictwa w PLATFORMIE WSPÓŁPRACY i DIALOGU „SILK ROAD NGO” oraz udziału w konsorcjum (po 1 organizacji z każdego kraju), w celu wspólnego aplikowania w projektach HORYZONT 2020 do UE.

Model Jedwabnego Szlaku nie tylko inspiruje pokolenia, ale także skłania do głębszej refleksji nad współczesnymi problemami i wyzwaniami, przed którymi staje nasza cywilizacja, gdyż historia i postęp dzieją się tu wyjątkowo – nie na gruncie wojen czy podbojów, ale na gruncie interakcji gospodarczej i kulturowej.

NASZYM CELEM JEST: ZBUDOWANIE I ROZWIJANIE PLATFORMY WSPÓŁPRACY i DIALOGU „SILK ROAD NGO”.  

MISJA: Działania organizacji pozarządowych skierowane na tworzenie, rozwijanie platformy dialogu i współpracy służyć powinny kształtowaniu jak najlepszych, pokojowych i partnerskich stosunków między krajami. Dbając o rozwój demokracji publicznej, przestrzeganie wspólnego dobra społecznego i rozwój komunikacji kulturowej organizacje pozarządowe mogą być ważną alternatywą bądź partnerem – dla państwa. Panuje przy tym coraz powszechniejsze przekonanie, że wolny rynek i wolne wybory nie wystarczą, by mogło powstać i rozwijać się prężne społeczeństwo demokratyczne.

Dyplomacja publiczna to dzisiaj przede wszystkim stworzenie wspólnej przestrzeni współpracy i dialogu NGO, popularyzacja wiedzy o kulturach i społeczeństwach świata oraz badania interdyscyplinarne.

Wszystkich zainteresowanych współpracą zachęcamy do przesyłania także własnych propozycji.

Formularz zgłoszeniowy – pobierz