Polska – Białoruś: nowe otwarcie

Pogłębianie współpracy gospodarczej i inwestycyjnej Polski z Białorusią – to główny temat spotkań wicepremiera Mateusza Morawieckiego z prezydentem Republiki Białorusi Aleksandrem Łukaszenką, premierem Andriejem Kobiakowem oraz wicepremierem Michaiłem Rusym.

Szef resortu rozwoju i finansów uczestniczył wraz z delegacją polskiego rządu, w IV posiedzeniu Polsko-Białoruskiej Międzyrządowej Komisji Współpracy Gospodarczej. Otworzył także XX Forum Ekonomiczne Dobrosąsiedztwo.

“Otwieramy dzisiaj nowy rozdział w historii polsko-białoruskich relacji i zależy nad na tym, aby zyskały one jakościowo nowy wymiar. Nasza wymiana gospodarcza jest już widoczna i przynosi konkretne efekty, ale nasze ambicje są większe, dlatego jesteśmy otwarci na szeroką współpracę z Białorusią”– mówił wicepremier Morawiecki.

Jak dodał, nic tak nie służy zbliżeniu między narodami jak inwestycje i wymiana handlowa.

Wiceminister rozwoju Radosław Domagalski podkreślił, że rozwijanie współpracy z Białorusią kreuje obiecujące perspektywy dla polskich przedsiębiorców.

“Ministerstwo Rozwoju musi wspierać polskich przedsiębiorców, zarówno tych którzy prowadzą biznes na Białorusi, jak również tych, którzy planują ewentualnie wejść na rynek białoruski. Dialog na poziomie ekonomicznym jest potrzebny, aby polski biznes miał zapewnione warunki do rozwijania swojej działalności na tym rynku”– zaznaczył.

Podczas XX Polsko-Białoruskiego Forum Gospodarczego „Dobrosąsiedztwo 2016”w obecności wicepremiera Morawieckiego oraz wicepremiera Białorusi Michaiła Rusego, został podpisany list intencyjny dotyczący utworzenia Polsko-Białoruskiego Centrum IPO (Initial Public Offering – pierwsza oferta publiczna).

Jego celem jest budowa profesjonalnego ośrodka edukacji, konsultacji oraz doradztwa prawnego dla białoruskich przedsiębiorców. W zamierzeniu Polsko-Białoruskie Centrum IPO będzie prowadziło działania ułatwiające białoruskim przedsiębiorstwom dostęp do nowoczesnych źródeł finansowania z wykorzystaniem polskiego rynku kapitałowego.

Dokument podpisali przedstawiciele Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, Polsko-Białoruskiej Izby Handlowej i Przemysłowej oraz Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego.

W Forum Ekonomicznym “Dobrosąsiedztwo” uczestniczyli też przedstawiciele firm tradycyjnie współpracujących z Białorusią, ale także przedstawiciele spółek poszukujących tu nowych kontaktów i możliwości – w sumie reprezentanci około 150 polskich przedsiębiorstw, czyli kilka razy więcej niż zazwyczaj brało udział w Polsko-Białoruskich Forach Gospodarczych.

Polski rząd podjął działania sprzyjające zacieśnieniu stosunków polsko-białoruskich. Włącza się to w proces poprawy relacji UE z Mińskiem i szerzej Białorusi z Zachodem. Obie strony uznają ten proces za korzystny, otwierający wiele możliwości w różnych dziedzinach, w tym także w zakresie współpracy gospodarczej. Polska jest obecnie – według danych za pierwsze półrocze 2016 r. – trzecim partnerem handlowym Białorusi, trzecim eksporterem na Białoruś i dziewiątym inwestorem.

Z kolei dla Białorusi Polska jest szóstym rynkiem eksportowym. To dobry punkt startowy do rozwoju współpracy, handlu i inwestycji, które mogą pogłębić i stabilizować wzajemne relacje.

W sierpniu br. minęło 25 lat od ogłoszenia niepodległości przez Białoruś a w najbliższych miesiącach będziemy również obchodzić ćwierćwiecze nawiązania stosunków dyplomatycznych między Warszawą a Mińskiem. Program wizyty wpisuje się w obchody tych jubileuszy.

Źródło: Ministerstwo Rozwoju