Polska członkiem Komitetu Pomocy Rozwojowej OECD

Polska dołączyła do najbardziej prestiżowego międzynarodowego forum współpracy rozwojowej – Komitetu Pomocy Rozwojowej DAC OECD. Polskie doświadczenia transformacji politycznej i gospodarczej będą cennym wkładem w debatę o przyszłości polityki rozwojowej na forum DAC.

– Członkostwo w Komitecie Pomocy Rozwojowej OECD ułatwi Polsce skorzystanie z wiedzy i dobrych praktyk wdrażanych przez jego członków. Pomoże nam stać się jeszcze bardziej wiarygodnym i przewidywalnym donatorem – powiedziała podsekretarz stanu w MSZ Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz podczas odbywającego się 22 października w Paryżu posiedzenia Komitetu. We wtorek Polska przyjęta została do grona członków Komitetu Pomocy Rozwojowej OECD (DAC OECD).

Wiceminister Pełczyńska-Nałęcz, która przewodniczyła polskiej delegacji zaznaczyła, że zgłoszenie wniosku o przyjęcie do DAC OECD było konsekwencją procesu modernizacji polskiego systemu współpracy rozwojowej. Zadeklarowała również gotowość Polski do aktywnego udziału w dyskusji na temat przyszłego kształtu oficjalnej pomocy rozwojowej.

Przewodniczący DAC OECD, Erik Solheim podkreślił znaczące osiągnięcia Polski w dziedzinie polityki rozwojowej. – Doświadczenia Polski w zakresie transformacji politycznej i gospodarczej mogą stanowić cenny wkład w debatę o przyszłej polityce rozwojowej – powiedział Solheim. Przewodniczący docenił również stały wzrost udzielanej przez nasz kraj pomocy rozwojowej, która w 2012 r. osiągnęła poziom blisko 1,5 mld zł. W 2012 roku Polska była jedynym krajem członkowskim Unii Europejskiej, który w dobie światowego kryzysu finansowego zwiększył liczbę środków przeznaczanych na pomoc rozwojową. – Jako nowy członek DAC OECD, możemy zaoferować wartościowe spojrzenie i bogactwo praktycznych doświadczeń, którymi chcielibyśmy dzielić się z naszymi partnerami – powiedziała wiceminister Pełczyńska-Nałęcz. Zapewniła, że Polska będzie zabiegać przede wszystkim o wzmocnienie znaczenia demokracji, praw człowieka, rządów prawa i dobrego rządzenia w przyszłej polityce rozwojowej po 2015 r.

Komitet Pomocy Rozwojowej OECD jest najbardziej prestiżowym międzynarodowym forum zajmującym się współpracą rozwojową. Głównym zadaniem Komitetu jest koordynowanie pomocy udzielanej przez najbardziej rozwinięte państwa członkowskie OECD m.in. krajom rozwijającym się. Członkostwo w Komitecie przyznawane jest największym dawcom pomocy rozwojowej. W jego skład wchodzi 27 państw członkowskich OECD oraz Unia Europejska.

Źródło: Ministerstwo Spraw Zagranicznych