Program konferencji “Nowy Szlak Jedwabny – między tradycją a współczesnością”

Instytut Komunikacji Międzykulturowej i Studiów Interdyscyplinarnych SILK ROAD zaprasza na organizowaną Konferencję nt.: „Nowy Szlak Jedwabny – między tradycją a współczesnością”, która odbędzie się dn. 15 grudnia 2013 r. w godz. od 10.00 do 15.00 w Centrum Edukacji Historycznej Fundacji Polskiego Państwa Podziemnego, w Warszawie przy ul. Zielnej 39.

W trakcie konferencji przybliżymy ideę i historię Szlaku Jedwabnego (szlaku handlowego), umożliwiającego wymianę towarową i kulturową pomiędzy Dalekim Wschodem, a światem Zachodnim. Konferencja będzie pierwszym spotkaniem obrazującym historyczne, ekonomiczne i interdyscyplinarne ujęcie Jedwabnego Szlaku na przestrzeni dziejów, aż do współczesności.

Bogata tematyka konferencji pozwoli nam na zapoczątkowanie tego typu rozważań, które pragniemy kontynuować w ramach Projektu „SILK ROAD – Wyzwania i możliwości dla Polski w warunkach kultury globalnej”.

Miło nam poinformować, że udział w konferencji jest bezpłatny – po uprzednim zgłoszeniu swojego uczestnictwa w terminie do 1 grudnia 2013 r., na adres e-mail: konferencja(a)silkroad.org.pl. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc, zastrzegamy sobie również możliwość wcześniejszego zamknięcia listy uczestników.

Agenda konferencji:

09.30 – 10.00 Rejestracja uczestników
10.00 – 10.10 Przywitanie uczestników
10.10 – 11.10 Szlak Jedwabny: tradycja i współczesność
dr hab. Wojciech Hübner (prof. AFiB VISTULA)
11.10 – 11.30 Kierunki rozwoju Szanghajskiej Organizacji Współpracy
Jacek Nowak (IKMiSI SILK ROAD)
11.30 – 11.50 Euroazjatycki most lądowy. Znaczenie dla Polski
Teresa Nowak (IKMiSI SILK ROAD)
11.50 – 12.10 Przyszłość słowiańskiej jedności: Jednoczenie Wschodu i Zachodu, jako
przejaw nowoczesnej koncepcji Jedwabnym Szlaku
prof. Alekasander Kuisz (BAN), Toschko Welev Tentschev (IKMiSI SILK ROAD)
12.10 – 12.40 Przerwa na kawę
12.40 – 13.10 Żydzi na Jedwabnym Szlaku
Jacek Nowak (IKMiSI SILK ROAD)

13.10 – 13.30 Historia Trzech Króli – czy jest tylko legendą?
Andrzej Opejda
13.30 – 13.40 Przerwa na kawę
13.40 – 14.00 Trendy w rozwoju Bośni i Hercegowiny
doc. dr Todor Koburov (БАН), Toschko Welev Tentschev (IKMiSI SILK ROAD)
14.00 – 14.20 Wpływ procesów globalizacji na ewolucję kosmogramów krajów na Jedwabnym Szlaku
Teresa Nowak (IKMiSI SILK ROAD)
14.20 – 15.00 Dyskusja i zakończenie konferencji.
 

Patron Honorowy
Naczelny Rabin Polski Michael Schudrich