SILK ROAD – Wyzwania i możliwości dla Polski w warunkach kultury globalnej

W projekcie tym, chcemy przybliżyć ideę i historię Szlaku Jedwabnego, szlaku handlowego umożliwiającego wymianę towarową i kulturową pomiędzy Bliskim i Dalekim Wschodem, a światem Zachodnim.

Projekt zakłada zorganizowanie cyklu spotkań, wykładów i konferencji obrazujących historyczne, kulturowe i ekonomiczne ujęcie Szlaku Jedwabnego na przestrzeni dziejów aż do współczesności.

W ramach Projektu: „SILK ROAD – Wyzwania i możliwości dla Polski w warunkach kultury globalnej” 15 grudnia 2013 r. w Warszawie, w Centrum Edukacji Historycznej Fundacji Polskiego Państwa Podziemnego, odbyła się Konferencja Instytutu Komunikacji Międzykulturowej i Studiów Interdyscyplinarnych SILK ROAD „Nowy Szlak Jedwabny – między tradycją a współczesnością”.

Konferencja Nowy Szlak Jedwabny – między tradycją a współczesnością – tutaj
Program Konferencji “Nowy Szlak Jedwabny – między tradycją a współczesnością” – pobierz