Uczestnicy XIV szczytu SOW podpisali Deklarację z Duszanbe

Na XIV szczycie Szanghajskiej Organizacji Współpracy (SOW), który rozpoczął się 11 września 2014 roku, w stolicy Tadżykistanu Duszanbe szefowie państw członkowskich tej organizacji podpisali tzw. Deklarację z Duszanbe, w której mowa jest m.in.: o dalszym rozszerzeniu tej organizacji o nowych członków oraz włączone do niej zostały punkty dotyczące Ukrainy. Szefowie państw SOW opowiedzieli się za jak najszybszym przywróceniem pokoju w tej części świata i kontynuowaniem rozmów. Wydano oświadczenie z okazji obchodów 70. rocznicy zwycięstwa nad faszyzmem podczas II wojnie światowej oraz zatwierdzono rozporządzenia w sprawie symboliki SOW.

W wydanym oświadczeniu, jak podano, „szefowie państw członkowskich apelują o szybkie przywrócenie pokoju na Ukrainie i kontynuowanie negocjacji w sprawie kompleksowego rozwiązania kryzysu”. Członkowie SOW sprzeciwiają się także jednostronnej zdolności obrony przeciwrakietowej, która jest szkodliwa dla bezpieczeństwa międzynarodowego i strategicznej stabilności. “Jednostronne i nieograniczone gromadzenie przez poszczególne państwa lub grupy państw, systemów obrony przeciwrakietowej może zaszkodzić międzynarodowego bezpieczeństwa i stabilności strategicznej”.

Jak podano do obecnego składu SOW, w którym znajdują się: Rosja, Chiny, Kazachstan, Kirgistan, Tadżykistan i Uzbekistan mają dołączyć nowe państwa: Indie, Pakistan i Iran. Jeśli chodzi o Indie i Pakistan, kraje te będą mogły już w przyszłym roku przejść z roli obserwatorów do roli pełnoprawnych członków SOW, a w przypadku Iranu objętego obecnie sankcjami ONZ sprawa jest trudniejsza.

Rozszerzenie SOW o nowych członków spowoduje zmianę statusu samej organizacji. Powiększenie składu uczestników “Klubu Szanghajskiego” przez wstąpienie do niego Indii i Pakistanu (jednych z najludniejszych i największych pod względem powierzchni krajów) będzie oznaczało, że organizacja ta z regionalnej, stanie jedną z największych na świecie pod względem swojego wpływu i może stać się realną przeciwwagą dla NATO.  

Bezpośrednio po zakończeniu szczytu w Duszanbe przewodnictwo w SOW obejmie Rosja. Wygłoszone w stolicy Tadżykistanu orędzie rosyjskiego prezydenta Władimira Putina, zawiera wyszczególnienie priorytetów pracy na okres przewodnictwa Rosji, w tym przyjęta strategię rozwoju organizacji do 2025 roku, a także stworzenie centrum SOW ds. przeciwdziałania zagrożeniu bezpieczeństwa. Inicjatywa Rosji dotyczy przemiany regionalnej struktury antyterrorystycznej w uniwersalne centrum.