Unia, która mierzy wyżej… ambitne wyzwania dla KE na lata 2019-2024

Komisja Europejska na lata 2019-2024 postawiła przed sobą 6 ambitnych priorytetów, których głównym celem jest pokój, dobrobyt i jedność Europy oraz wyznaczanie kierunków rozwoju dla świata, stawiając przy tym na cyfryzację i ochronę planety. Ma być to prawdziwa rewolucja!

Europa ma przewodzić transformacji naszego świata w zdrową planetę i nowy świat cyfrowy. Może jednak to osiągnąć jedynie poprzez zbliżenie ludzi i dostosowanie swojej – jedynej w swoim rodzaju – społecznej gospodarki rynkowej do współczesnych i nowych wyzwań. Już od pierwszych dni swojej kadencji obecna Komisja podjęła konkretne działania w celu wprowadzenia „Europejskiego Zielonego Ładu” i tym samym przeciwdziałania zmianom klimatycznym.  Celem – jest redukcja emisji gazów cieplarnianych o 40% do 2030 roku. Ale to zaledwie początek! Do 2050 roku Europa ma stać się pierwszym, neutralnym kontynentem dla klimatu. Jest to największe wyzwanie naszych czasów, wymagające szeregu nowych regulacji. Dzięki podjętym działaniom Europa ma się stać kontynentem równych szans, sprawiedliwości i dobrobytu. Gospodarka, która służy ludziom to jedna z realizowanych obietnic Ursuli von der Leyen, Wsparcie kierowane jest przede wszystkim do małych i średnich przedsiębiorstw.  Planowane jest systematyczne wzmacnianie znaczenia waluty euro poprzez pogłębianie unii gospodarczej i walutowej oraz konsekwentną realizację europejskiego filaru praw socjalnych.

Europa na miarę ery cyfrowej to z kolei plan dotyczący dalszego, szybkiego rozwoju technologicznego, który skupia się na opracowywaniu norm dla sieci 5G jak i tworzeniu światowych standardów technologicznych, dzięki którym Unia dąży  do osiągnięcia suwerenności technologicznej i bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni.       

Wartości europejskie i sprawiedliwość to tematy, w których nowa Komisja nie pozostawia miejsca na kompromis – będą pod szczególną ochroną. Unia Europejska w ramach Ochrony Europejskiego Stylu Życia skupi się na monitorowaniu przestrzegania zasad praworządności i egzekwowaniu  przestrzegania prawa. Poziom bezpieczeństwa obywateli UE ma także zostać podniesiony poprzez wzmocnienie granic zewnętrznych Wspólnoty. Silniejsza pozycja Europy na świecie to kolejny z listy istotnych celów. Komisja Europejska planuje wdrożyć program otwartego i sprawiedliwego handlu. Zawiązując nowe partnerstwa, będzie maksymalizować zyski płynące ze współpracy. Oczywiście  wszystko z zachowaniem najwyższych standardów w zakresie ochrony środowiska.

I jeszcze jedna ważna kwestia. Nowy impuls dla demokracji europejskiej to plan działań angażujących obywateli w tworzenie polityki unijnej. Zachęcając społeczeństwu do udziału w  debatach na temat przyszłości Europy, Komisja podkreśla, że oddolne uwagi, wnioski i apele będą miały realny wpływ na proces tworzenia prawa. Komisja chce umacniać swoje partnerstwo z Parlamentem Europejskim, który jest głosem publicznym, poprzez jego funkcję na wszystkich etapach negocjacji międzynarodowych, jak również gwarantowane oceny i uczciwość w trakcie całego procesu legislacyjnego.