Współpraca

Nasz Instytut otwarty jest na współpracę z fundacjami, instytucjami, stowarzyszeniami oraz osobami prywatnymi i firmami, którym bliski jest rozwój komunikacji międzykulturowej w Polsce i na świecie. Nawiązujemy  partnerskie relacje z międzynarodowymi oraz zagranicznymi organizacjami realizującymi projekty międzykulturowe.

Serdecznie zachęcamy fundacje, instytucje, stowarzyszenia oraz osoby i firmy prywatne zainteresowane rozwojem komunikacji międzykulturowej i idei Szlaku Jedwabnego do wsparcia naszych działań i nawiązania współpracy.

e-mail: office(a)silkroad.org.pl

Brief – pobierz

Nasi koordynatorzy:
Unia Europejska & Federacja Rosyjska – Dr Jacek Nowak
Ameryka Południowa
Ameryka Północna & Azja Wschodnia
Bałkany & Azja Południowo-Zachodnia