Zaangażuj się

Instytut Komunikacji Międzykulturowej i Studiów Interdyscyplinarnych (IKMiSI) SILK ROAD jest niezależnym, nie działającym dla zysku think-tankiem, którego działania i badania związane z komunikacją międzykulturową, wymianą towarową i kulturową pomiędzy różnymi krajami i społecznościami oparte są na koncepcji starożytnego Szlaku Jedwabnego łączącego Chiny ze światem Zachodnim. Na początku XXI wieku idea ta nabrała szerszego, globalnego charakteru.

Instytut otwarty jest na współpracę z innymi fundacjami, instytucjami i stowarzyszeniami o podobnych celach działania oraz osobami i firmami prywatnymi.  Nawiązujemy  partnerskie kontakty z zagranicznymi organizacjami realizującymi międzynarodowe projekty i prace naukowo-badawcze. Pragniemy tworzyć i poszerzać nasz zespół, o ludzi z głęboką pasją z różnych dziedzin i krajów. W działalność Instytutu można się zaangażować poprzez:

  • uczestnictwo w GRUPIE EKSPERTÓW (naukowcy, specjaliści, badacze i dziennikarze). Zapraszamy do zgłaszania się jako ekspert i przesyłania swojego CV,
  • udział w konferencjach i sympozjach. Wybrane artykuły i opinie będziemy umieszczać na stronach internetowych Instytutu oraz drukować w materiałach pokonferencyjnych i kwartalniku,
  • wolontariat (tworzenie i pozycjonowanie stron www, tłumaczenia, inne),
  • wsparcie finansowe/rzeczowe działalności statutowej.